http://ثبت%20آگهی%20رایگان
http://ثبت%20آگهی%20رایگان

منبع : وب سایت بیلبورد  https://www.billboard.mba
موضوع : آشنایی با برتراند راسل
مترجم: کاظم فیروزمند
گرد آوری و انتشار : فرشاد نوروزی
برای خواندن جدیدترین مطالب قوانین تخصصی کار، تبلیغات، بازاریابی و غیره به سایت بیلبورد مراجعه کنید!
برای دانلود مقالات علمی و مشابه این مطلب عضو وب سایت بیلبورد شوید!در هر کتاب چندین گزیده از مهم ترین نوشته ها و آثار فیلسوف مورد بحث آمده که نکته های اصلی اندیشه او را از زبان خود او به خواننده می شناشانند. در شرح احوال و آثار فیلسوفان، به تحلیل روحیات و شخصیت آنان توجه بسیار شده و خواننده در پایان کتاب به راستی حس می کند این فیلسوف دیگر برای او نه فقط یک نام مشهور بلکه یک شخصیت آشنا است.

در هر یک از کتاب های آشنایی با فیلسوفان و بزرگان، گذشته از مقدمه و مؤخره ای که موقعیت تاریخی و اجتماعی فیلسوف و جایگاه او در تاریخ اندیشه ها را باز می نمایاند، گاه شماری روشنگر و سودمند نیز دارد که مراحل عمده ی تاریخ مقاطع مهم تاریخی عصر هر فیلسوف، و رخدادهای اصلی زندگی خود او را نشان می دهند.


اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید