http://ثبت%20آگهی%20رایگان
http://ثبت%20آگهی%20رایگان

فروش

نام مقاله : فروشنده نماینده مدیران سازمان

مؤلف : علیرضا داداشی

منبع : چکیده ای از کتاب بیست گفتار فروش و بازاریابی

گردآوری و انتشار : فرشاد نوروزی (عضو انجمن علمی بازاریابی ایران)

برای خواندن جدیدترین مطالب قوانین تخصصی کار، تبلیغات، بازاریابی و غیره به وب سایت بیلبورد مراجعه کنید!
برای دانلود مقالات علمی و مشابه این مطلب عضو وب سایت بیلبورد شوید!


فروشنده نماینده مدیران سازمان

هر سازمانی چارچوب ها، ضوابط و اصول اخلاقی و ارزشی خاص خودش را دارد
که فارغ از این که به شکل مستند و کتوب نگهداری می شود یا نه،
در هر حال، رعایت آنها از سوی همه ی کارکنان سازمان ضروری است.

فروشندگانف نمایندگان تمام عیار و تام الاختیار مدیران در فروشگاه هستند
و سربازان خط مقدم سازمان محسوب می شوند. بنابراین، خیلی مهم است که
با هنجارها و اصول ارزشی سازمان به طور کامل آشنا بوده و الزام عملی و
اخلاقی نسبت به اجرای آنها داشته باشند.


وظایف مهم فروشندگان

یکی از وظایف مهم و قابل توجه مدیران و سرپرستان فروش، تفهیم ارزش ها
و اصول اخلاقی مصوب سازمان به فروشندگان است.

تعداد مشتریانی که فرصت و امکان دیدار با مدیران را دارند،
هر اندازه هم زیاد باشد، باز این واقعیت انکارناپذیر وجود دارد
که فرصت و امکان دیدار با فروشندگان برای تمام مشتریان وجود دارد و همه ی مشتریان،
حتی آنها که حصورشان در فروشگاه به خرید منتهی نمی شود با فروشندگان مواجه و دیدار خواهند داشت.

بنابراین لازم است که فروشندگان در دیده و ذهن مشتری به گونه ای ظاهر شوند
و به گونه ای رفتار کنند که قرار است مدیران سازمان ظاهر بشوند و رفتار کنند.

مشتری که همیشه و در همه جا امکان دیدار با مدیران را ندارد،
با دیدن رفتار و بررسی گفتار فروشندگان، در خصوص فرهنگ، اخلاق،
رفتار و گفتار مدیران سازمان قضاوت می کند و این قضاوت اشتباه نیست.


مشتریان

روش و منش نمایندگان خط مقدم سازمان را به عنوان معیاری برای صدور حکم در خصوص مدیران
در نظر گرفته است و مگر جز این است که اگر سریازان وظایف خود را درست و دقیق انجام دهند،
کشوری نجات می یابد و اگر نسبت به وظایف شان غفلت کنند،
فرماندهان و حاکمان نیز تمام داشته های خود را از دست خواهند داد؟

وقتی فروشنده به عنوان نماینده مدیران سازمان در مواجهه با مشتری رفتاری از نوع یاری به هر جهت بروز می دهد،
وقتی در مقابل مشتری تمام قد نمی ایستد و او را تعظیم و تکریم نمی کند،
مشتری می تواند اینگونه نتیجه گیری کند که مدیریت ارشد سازمان علاقه ای
به جذب و حفظ او ( مشتری ) ندارد.

وقتی رابطه فروشنده با مشتری، منطبق با الگوی رابطه بلند مدت نیست،
یعنی مشتری باید به رابطه اش با کل سازمان به عنوان یک رابطه ی کوتاه مدت و موقت نگاه کند.
وقتی که فروشنده تصمیم می گیرد با غلو و بزرگنمایی در خصوص محصول و با اغراق در
مورد ارائه ی خدمات به مشتری صحبت کند، مشتری مجاز است اینگونه نتیجه گیری کند
که مدیران سازمان هم اهل اغراق و غلو و فریب هستند.


مسئولیت پذیری فروشنده

وقتی که فروشنده مسئولیت پذیر نیست، دوست و رفیق مشتری نیست،
در رفتار و گفتارش صداقت ندارد، مشاوره اش با مشتری مبتنی بر تأمین و حفظ منافع او نیست،
برای بودجه و زمان مشتری ارزش قائل نمی شود و او را معطل نگه می دارد یا به برنامه شخصی اش برسد،
در واقع در حال انتقال این مفهوم به مشتری است که مدیران من مسئولیت پذیر
و رفیق و صادق و امین نیستند و برای منافع و پول و زمان تو ارزش قائل نیستند و برنامه ها
و حفظ ارتباطات شخصی شان با دیگر همکاران را به ارتباط با تو ترجیح می دهند.

وقتی مشتری، فروشنده را خواب آلوده، بی رمق، خسته، بی انگیزه و با
سر و وضعی ناموزون و نا مرتب می بیند،
حق دارد اینگونه نتیجه گیری کند که مدیران سازمان هم اینگونه هستند.

نکته این است که باید در انتخاب و استخدام

فروشنده (نماینده مدیران سازمان)،

ارائه آموزش های درست و مناسب به او،
در کنترل مستمر میزان تطابق آموزش ها با عملکردش، در ارزشیابی عملکرد و
در اعطای پاداش و مزایا و پورسانت، خیلی دقیق بررسی کنیم که
فروشنده به چه میزان آینه ی واقع نمای مدیران سازمان است.

هر حرکت نامناسب و خارج از چارچوب فروشنده علاوه بر اینکه می تواند
به از دست رفتن مشتریان منتهی شود، شکل دهنده ی تصویری
دوست نداشتنی و نازیبا از مدیران سازمان هم خواهد بود.
بدین رو، بسیار لازم است فروشندگان را با این نقش مهمی که بر عهده دارند، آشنا کنیم.

وقتی که فروشنده به عنوان نماینده مدیران سازمان تصمیم می گیرد
با غلو و بزرگنمایی در خصوص محصول و با اغراق در مورد ارائه ی خدمات
به مشتری صحبت کند، مشتری مجاز است اینگونه نتیجه گیری کند که مدیران سازمان
هم اهل اغراق و غلو و فریب هستند.


لطفا مطالعه و خواندن پیشنهادات بیلبورد در لینک های زیر را به هیچ عنوان از دست ندهید :

مقاله دوازده مزیت مهم تبلیغات محیطی از علیرضا صدر محمدی


برای شرکت در دوره های مختلف فروش و بازاریابی از گروه آموزشی بازارسازان در تهران به اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید