http://ثبت%20آگهی%20رایگان
http://ثبت%20آگهی%20رایگان
در این بخش می‌توانید از گذاشتن آگهی با اطلاعات شخصی‌تان توسط دیگران در بیلبورد جلوگیری کنید.
  • پس از لغو اشتراک تمام آگهی‌های ثبت شده با این شماره تلفن و ایمیل از روی سایت بیلبورد برداشته خواهد شد، و تا زمان تعیین شده نمی‌توانید روی بیلبورد آگهی بچسبانید.
  • شماره موبایل مورد نظر که می خواهید آگهی های آن از بیلبورد حذف گردد را وارد کنید.
  • آدرس ایمیلی که می خواهید آگهی های آن از بیلبورد حذف گردد را وارد کنید.